Hoe gaan wij te werk

gooisch recherchebureau werkwijze

Eerste contact

Bij het eerste contact, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier, zullen wij u vragen hoe wij u kunnen helpen en ontvangen wij de eerste informatie. Mogelijk is een kort advies al voldoende om uw vraag te beantwoorden.
Als de zaak ingewikkelder is en er mogelijk een onderzoek noodzakelijk is om uw probleem op te lossen zullen wij bij voorkeur een afspraak maken voor een mondeling intake gesprek op ons kantoor in Hilversum, op uw werk of op een andere geschikte locatie.

Intake gesprek

Tijdens dit gesprek krijgt u alle gelegenheid uw probleem in detail aan ons voor te leggen. Wij zullen u om relevante informatie vragen. Het is handig als u dan alle belangrijke u ter beschikking staande en op de zaak betrekking hebbende stukken of bestanden bij de hand hebt. Immers, hoe meer informatie u kunt aanleveren hoe sneller resultaat geboekt kan worden wat u scheelt in de kosten van het onderzoek. Tijdens het intakegesprek informeren wij u ook over de juridische aspecten van het onderzoek.

Offerte

Aan de hand van het intakegesprek ontvangt u een Offerte. Hierin staat de omschrijving van de opdracht en het gestelde doel.
Als mogelijk is hier een kostenbegroting in opgenomen.
Ook is hier het voorschot gespecificeerd. Afhankelijk van de opdracht is dat een bedrag waarvan is geschat dat het maximaal per twee weken zal worden besteed. In principe werkt het Gooisch Recherchebureau met vooruitbetaling.

Plan van Aanpak

Als de Offerte is geaccepteerd en het Voorschot ontvangen, zal aan de hand van al de beschikbare informatie die op dat moment aanwezig is een Plan van Aanpak (PvA) worden opgesteld waarin wij beschrijven hoe wij de opdracht denken te gaan uitvoeren.
In het PvA staat wederom de opdrachtomschrijving en het gestelde doel. Ook de door ons te verrichten werkzaamheden met een tijdlijn, evenals de risico’s welke eventueel aan de uitvoering van het onderzoek zijn verbonden worden beschreven.
Ieder onderzoek wordt opgesplitst in delen waarbij de volgende fase van het onderzoek pas wordt ingezet als het voorgaande resultaat daar aanleiding toe geeft.
Bijna ieder onderzoek kent risico’s. Mocht een dergelijk risico zich in de loop van een onderzoek voor doen en kostenverhogend werken dan zullen wij altijd eerst contact met u opnemen om dit te bespreken.

Uitvoering

Als het Plan van Aanpak is geaccepteerd kan het onderzoek beginnen.
Tijdens het onderzoek houden wij u regelmatig op de hoogte van de vorderingen. Dit kan naar uw voorkeur op regelmatige basis of iedere keer als er resultaat is behaald.
Het ‘Gooisch Recherchebureau’ heeft een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die wij verzamelen blijft vertrouwelijk. Alleen de klant zal kennis krijgen van de uitkomst van het onderzoek.

Afwikkeling

Als de opdracht is voltooid ontvangt u een eindrapportage met onze bevindingen. Deze rapportage wordt in gerechtelijke procedures beschouwd als objectief wettig bewijsmateriaal.
Indien gewenst kunnen wij u ook juridisch advies geven voor het vervolgtraject of uw zaak in handen geven van onze huisadvocaat voor het starten van een juridische procedure. Onze advocaat is in de meeste gevallen al op de hoogte van de juridische kant van uw zaak, wat u  veel tijd en  kosten zal besparen.