Antecedentenonderzoek

Dit onderzoek gaat een stap verder dan het checken van een Curriculum Vitae. Als een onberispelijke levenswandel is vereist gaan wij ook de sociale bezigheden na. Met wie gaat iemand om, wat voor vrienden heeft hij/zij, en wat voor bezigheden heeft de persoon in zijn vrije tijd. Eventueel worden ook met familieleden en kennissen gesproken

Er moet wel worden gezegd dat een dergelijk onderzoek niet lichtzinnig zal worden uitgevoerd. Er is hier sprake van een ernstige inbreuk op de privacy en er zal een overduidelijk gerechtvaardigd belang aanwezig moeten zijn om een dergelijk onderzoek uit te voeren.