Alimentatie

gooisch recherchebureau alimentatie

De hoogte van de vastgestelde alimentatie kan wijzigen door een verandering in de persoonlijke situatie van de ex-partner. Bijvoorbeeld als de inkomenspositie of levenssituatie van de ex-partner is veranderd De ex-partner kan meer zijn gaan verdienen dan op het moment dat de alimentatie werd vastgesteld of inmiddels een nieuwe partner hebben met wie hij/zij is gaan samenwonen. Het gebeurt regelmatig dat deze wijzigingen niet worden gemeld omdat dan het recht op alimentatie stopt of de alimentatie wordt verlaagd.

Het voor de rechter aantonen dat uw ex-partner samenwoont, is niet eenvoudig. Het moet duidelijk zijn dat het om een duurzame verbintenis gaat. Een gezamenlijke vakantie of onregelmatig samenzijn valt daar niet onder.

Tijdens een alimentatieonderzoek volgt een privé detective de bewegingen van uw ex-partner en zijn/haar nieuwe partner over een langere periode om het leefpatroon vast te leggen.

De bevindingen uit een dergelijk onderzoek leiden vaak tot een aanpassing van de plicht tot het betalen van alimentatie.