Onrechtmatig Ziekteverzuim

gooisch recherchebureau buitendienstmedewerker

Een zieke medewerker is hier in Nederland goed beschermd door de wet. Maar wat nou als u berichten bereiken dat deze medewerker hier misbruik van maakt.

Als werkgever ben je verplicht de eerste twee jaar van ziekte het loon door te betalen. Als de werknemer voor langere tijd is uitgevallen moet de werkgever een re-integratie traject starten. Daarbij moet een bedrijfsarts en ARBO dienst worden ingeschakeld. De werkgever zal een Plan van Aanpak moeten schrijven en inspanningen moeten leveren om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
Dit kost allemaal veel tijd en geld en als het re-integratietraject volgens UWV niet correct of volledig is uitgevoerd kan ook nog een loonsanctie worden opgelegd. Dat houdt in dat de werkgever ook na de periode van twee jaar ziekte het loon mag doorbetalen.

Tot slot is er precedent werking. Als collega’s merken hoe eenvoudig het is om de werkgever voor de gek te houden, is het hek van de dam.

 

Ontslaan is niet mogelijk, tenzij waterdicht bewijs beschikbaar is dat deze werknemer de boel voor de gek houd. En daar kan het Gooisch Recherchebureau bij helpen met een zorgvuldig onderzoek en sluitende rapportage.