Over het Gooisch Recherche Bureau

gooisch recherchebureau

Het Gooisch Recherchebureau werkt met een vast team van rechercheurs en heeft in de jaren dat wij inmiddels actief zijn binnen de branche een ruim netwerk van specialisten aangelegd. Zo zijn wij in staat een breed pakket aan diensten aan te bieden.

De toenemende vraag naar informatie, waarheidsvinding en bewijsvoering in (gerechtelijke) procedures maakt het noodzakelijk om gebruik te maken van professionele onderzoekbureau’s. Het ‘Gooisch Recherchebureau’ is zo’n professioneel bureau. Uw zaak is in handen van gediplomeerde en ervaren onderzoekers en om de kwaliteit in onze dienstverlening te waarborgen en vergroten, wordt continue aan (bij)scholing gedaan. Wij werken met gespecialiseerde onderzoekstechnieken, moderne communicatietools en geavanceerde middelen en -methodes. Onderzoek voeren wij uit middels digitaal rechercheren of observatie. Wij hebben de beschikking over GPS bakens, verborgen camera’s, markeringsmiddelen, DNA analyse en andere forensische opsporingsmethodes.

Het gebruik van elektronische hulpmiddelen is aan strikte regelgeving gebonden. Wij weten wat wettelijk mogelijk is en zullen deze middelen volgens de geldende wetgeving inzetten.

Onze belangrijkste kenmerken zijn:

  • discreet
  • betrouwbaar
  • meedenken
  • servicegericht
  • flexibel
  • creatief
  • vasthoudend
  • resultaatgericht

Waarom zou u voor ons kiezen?

U zou wel gek zijn. U kent ons immers (nog) niet.

Wij geloven in een vertrouwensband met onze klanten. Dat moet ook wel want vaak komen tijdens een onderzoek de meest intieme details naar boven en dan moet je er op kunnen vertrouwen dat het veilig is.
Hoe zouden wij in woorden kunnen beschrijven dat we te vertrouwen zijn? Dat kan niet. Dat kan uitsluitend uit daden blijken. Daar zouden wij referenties voor kunnen gebruiken. Het vervelende is alleen dat onze (uiterst tevreden cliënten) geen referenties willen geven omdat ze liever niet (zelfs ook meer enige toespeling van) de details van hun zaak naar buiten willen brengen.

Wat voor ons belangrijk is, is een wederzijds goed gevoel. Dat geeft ons de drive om iemand echt te helpen.
Is deze klik niet aanwezig dan zullen wij zelf al de opdracht afslaan omdat een open samenwerking belangrijk is voor het welslagen van de opdracht.
Daarnaast zoeken wij vooral plezier in ons werk en als het alleen voor het geld is dan hoeft het niet.
Als je aan onze kundigheid zou twijfelen dan kan ik vertellen dat wij een ruim netwerk van specialisten om ons heen hebben verzameld en een flink aantal zaken succesvol afgerond. ook deze informatie kan ik niet staven en zo komen we weer terug op het puntje van vertrouwen. Ik heb namelijk een geheimhoudingsplicht.

Wat onderscheid ons van onze conculega’s?
Wij denken dat onze open toenadering het grote verschil maakt. De relatie moet wederzijds goed zijn en dan zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om de opdracht tot een goed eind te brengen.

Misschien dat u na het lezen van bovenstaand stukje toch zal besluiten om een afspraak te maken. Ik hoop dat we het goed met elkaar kunnen vinden.

Ontstaansgeschiedenis

Ons bureau is in 2012 opgericht als een samenwerkingsverband met een juridisch advies bureau. Zo waren zowel de aspecten van Privé Detective voor het vergaren van bewijslast alsook die van het vervolgtraject, de juridische kennis ten behoeve van het procederen in een rechtszaak, vertegenwoordigd.

Eind 2015 is de naam gewijzigd in ‘Gooisch Recherchebureau’. Dit om meer uitdrukking te geven aan ons voornaamste werkgebied, het Gooi en omstreken. Niet dat we ons tot dat gebied beperken, indien gewenst zijn wij in het gehele land actief, of zelfs ver daar buiten.

De jurist van het samenwerkingsverband waarin het recherchebureau is opgericht is inmiddels advocaat. Deze is nu onze vaste huisadvocaat. Met deze advocaat bespreken wij (als de opdrachtgever dat wenst en uiteraard onder strikte geheimhoudingsplicht) de lopende onderzoeken. Op deze wijze zijn de juridische aspecten extra goed gewaarborgd en zijn wij in staat om na afronding van een onderzoek, indien gewenst, direct over te gaan op een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure bij de rechtbank. Een service waar veel van onze klanten gebruik van maken.

Het Gooisch Recherchebureau: