Veel gestelde vragen

gooisch recherchebureau faqs vragen

Veel gestelde vragen

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

De primaire taak van een PO is waarheidsvinding. Voor deze taak is de PO’er opgeleid, heeft een staatsexamen gedaan en heeft een vergunning verkregen van de minister van Justitie en Veiligheid en heeft hij een accreditatie van de korpschef van Politie van het district waarin hij gevestigd is.
Deze erkenning zorgt er voor dat rapportages van een PO gelden als objectief wettelijk overtuigend bewijsmateriaal dat gebruikt kan worden in gerechtelijke procedures.

Dat is afhankelijk van de onderzoeksvraag.

 1. Als u een zaak vertrouwelijk behandeld wilt hebben kunt u beter contact met ons opnemen. Eenmaal bij de Politie aangegeven heeft u er geen invloed meer op. Wij hebben een geheimhoudingsplicht en alleen u krijgt de onderzoeksresultaten te zien.
 2. De Politie handhaaft de wet maar heeft ook een prioriteitenlijst en een beperkt budget. Heeft u slechts een vermoeden en geen duidelijk aanwijsbare verdachte dan zal de Politie uw aangifte noteren en waarschijnlijk geen actie ondernemen.
 3. Sommige zaken worden eenvoudigweg niet door de Politie in behandeling genomen. De Politie doet uitsluitend onderzoek naar strafzaken, civiele zaken laten ze links liggen. Bijvoorbeeld als uw zieke werknemer voor een andere werkgever werkt, of bij alimentatiefraude, dan kunt u daarvoor niet terecht bij de politie.

Als u twijfels heeft, is ons  advies om de Politie te vragen wat zij voor u kan betekenen. U kunt natuurlijk ook vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zullen dan bekijken hoe u het best geholpen kan worden.

Dat is niet aan te raden. Er kleven een aantal ernstige nadelen aan.

 1. U bent emotioneel betrokken bij deze zaak.
  De kans is levensgroot dat u de emoties niet in bedwang weet te houden waarna een handgemeen ontstaat. En raad eens wie dan door de politie zal worden opgepakt……
 2. Omdat ons recherchebureau door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend, worden onze onderzoeksrapportages gezien als objectief overtuigend wettelijk bewijsmateriaal. Een verklaring op grond van eigen onderzoek heeft dat niet en zal door de rechter terzijde worden geschoven. U bent immers partij in deze zaak en heeft een belang.
 3. Ieder onderzoek moet binnen de kaders van de wet plaatsvinden en niet iedereen weet waar hij zich aan moet houden. Het gevaar bestaat dat u mogelijk denkt sluitend bewijs te hebben vergaard maar dat de rechter u zelf zal vervolgen vanwege het overschrijden van deze wettelijke kaders.
 4. Het is niet eenvoudig zelf een bekende te observeren. Dat zal snel opvallen. Indien bijvoorbeeld een werkgever één van zijn werknemers zou observeren, zal dit al gauw leiden tot een vertrouwensbreuk met alle (verdere) gevolgen van dien.
 5. U zou voor ‘stalking’ kunnen worden aangeklaagd waar wij uit functie van onze werkzaamheden geen last van hebben.
 6. Wij werken anoniem en hebben de middelen om ongemerkt bewijsmateriaal te verzamelen.
 7. Ten slotte moet u maar net de tijd, gelegenheid en durf hebben om een onderzoek uit te voeren. Voor een betrokkene is het vaak emotioneel zwaar belastend, ook al is het recht aan zijn zijde.

Onze onderzoekers gaan anoniem te werk en zijn speciaal opgeleid en getraind om tot het uiterste binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden onderzoek te verrichten.

Onze onderzoekers zijn speciaal opgeleid en getraind om tot het uiterste binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden onderzoek te verrichten. Omdat ons recherchebureau door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend, worden onze onderzoeksrapportages gezien als objectief overtuigend wettelijk bewijsmateriaal.
Daarnaast hebben wij uitgebreide ervaring in het uitvoeren van een onderzoek en beschikken we over een veelheid van moderne technieken en middelen (waar we ook mee om weten te gaan).
Het belangrijkste tijdens een onderzoek is dat het onopvallend plaatsvindt. Immers, zodra een verdachte iets ongewoons opmerkt, zal hij zijn gedrag aanpassen. Daarna wordt het veelal extra moeilijk, zo niet onmogelijk, om strafbaar of laakbaar handelen aan te tonen. Onze onderzoekers werken in de anonimiteit, de verdachte kent hen immers niet. Daarmee is onopvallende observatie mogelijk.

Onze onderzoekers moeten in de anonimiteit kunnen opereren. Sommige zaken die wij uitvoeren zijn zodanig gevoelig dat we rekening moeten houden met contra-observatie. Het zou dan wel heel vervelend zijn als de onderzochte personen van te voren het signalement van onze onderzoekers in handen hebben.

Waarheidsvinding staat bij ons centraal. Wij zijn er om u te helpen de waarheid te achterhalen. Op de pagina’s Diensten voor Bedrijven en Particulieren staat een opsomming van het soort zaken dat we behandelen, deze lijst is echter niet volledig.  Bij twijfel of u een opdracht bij ons kunt neerleggen, kunt u altijd contact opnemen om te vragen of wij u kunnen helpen.
De belangrijkste criteria voor onderzoek zijn dat u  een gerechtvaardigd belang moet hebben en dat de zaak moreel aanvaardbaar is.
We spreken van een gerechtvaardigd belang wanneer uw belang om gegevens te (laten) verzamelen en analyseren hoger is dan het belang van de onderzochte persoon om hiervan verschoond te blijven.

Ja, als recherchebureau hebben wij een geheimhoudingsplicht. Behalve dat wij geen gegevens naar buiten brengen, is ook onze administratie zodanig met encryptie beveiligd dat buitenstaanders geen toegang tot uw gegevens zullen verkrijgen.
Er is echter een uitzondering. Als wij tijdens ons onderzoek kennis verkrijgen van een (voornemen van een) zwaar misdrijf zoals moord, doodslag, verkrachting, mensenroof of misdrijven tegen de veiligheid van de staat, dan zijn wij wettelijk verplicht hier de autoriteiten van op de hoogte te stellen.

In overleg met de opdrachtgever zal de onderzochte persoon, als hij nog niet op de hoogte had kunnen zijn van het onderzoek, na afloop op de hoogte worden gebracht dat een onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt in algemene bewoordingen. De Particulier Onderzoeker deelt slechts mee wat de aard en de reden van het onderzoek is en wie de opdrachtgever is. Voor nadere informatie zal hij zich tot de opdrachtgever moeten wenden.
Als echter de rechten of vrijheden van anderen dan de onderzochte persoon gevaar lopen zal de bekendmaking achterwege blijven.
Overdracht van de informatieplicht aan de opdrachtgever is toegestaan. De opdrachtgever zal dan wel moeten aantonen dat hij deze taak heeft uitgevoerd.

Deze erkenning wil zeggen dat ons recherchebureau voldoet aan de hoge eisen gesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie om te mogen opereren als een onafhankelijk particulier recherchebureau. Deze eisen zijn verwoord in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus.
In het kort komt het er op neer dat een Recherchebureau een vergunning moet hebben. Aan het verkrijgen van deze vergunning zijn hoge  eisen wat betreft opleiding, kwaliteit en betrouwbaarheid verbonden.
De dienst Justis, welke verantwoordelijk is voor het toezicht op Particuliere Recherchebureaus, controleert dagelijks of het recherchebureau zich aan de gestelde eisen houdt. Is dat niet het geval dan wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

Ja, ook het Gooisch Recherchebureau kan tegenwoordig niet meer zonder cookies.
Wij gebruiken functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
Ook gebruiken wij cookies voor Google Analytics. Deze gebruiken wij om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij uw toestemming.

Een meer uitgebreid verhaal kan u lezen in onze cookieverklaring.

Voor het uitvoeren van recherchewerkzaamheden door een recherchebureau is een vergunning van de Minister van Veiligheid en Justitie noodzakelijk. Particulier Onderzoekers die voor een recherchebureau werken, kunnen dat aantonen met een legitimatiebewijs uitgegeven door de korpschef van de politie van het district waar het recherchebureau kantoor houdt.
Is de vergunning verlopen of is de vergunning ingetrokken dan is het recherchebureau verplicht deze vergunning en ook de legitimatiebewijzen binnen een week in te leveren.
Wie het Legitimatiebewijs Particulier Onderzoeker kan tonen is dus bevoegd recherchewerkzaamheden uit te voeren.
Onderstaand vindt u een voorbeeld van het legitimatiebewijs. Alleen de stilistische holografische kaart van Nederland met de letters NL er in is op deze weergave niet goed zichtbaar.

legitimatiebewijs-prive-detective-achterkant

Net zoals ieder ander moeten wij ons aan de Wet houden. De belangrijkste wetten waarmee een recherchebureau te maken heeft zijn:

Daarnaast onderschrijven wij de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureaus en verklaren wij overeenkomstig  deze gedragscode te handelen.