Afpersing

gooisch recherchebureau afpersing

Uw wordt benaderd door een persoon die goederen of geld (tegenwoordig meestal bitcoins) wil hebben. Zo zijn er voorbeelden dat bommen zijn gelegd, producten vergiftigd, familieleden of medewerkers gemolesteerd en leugens die in de wereld worden gebracht als niet aan de eisen wordt voldaan.
In dit geval is het altijd verstandig de Politie in te lichten. Alleen, als er geen duidelijke aanwijzingen zijn, krijgt het dossier meestal niet de aandacht die het verdiend.

Afpersing kent vele vormen. Meestal heeft iemand kennis van een onverkwikkelijke gebeurtenis welke de afperser dreigt te publiceren in ruil voor diensten of geld. Deze gebeurtenis naar buiten brengen is vaak niet de eerste optie, u wilt dit discreet oplossen en weten wie de afperser is. Met deze informatie kunt u de afperser mogelijk weerhouden van zijn acties of strafrechtelijk vervolgen.

Afpersing is een misdrijf waar, vanwege de dreiging met geweld, (maximaal) 9 jaar gevangenisstraf op staat.

 

Art 317 WvS: Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.