Paspoort afgeven op reis is vragen om problemen

De vakantie staat weer voor de deur en veel mensen gaan op reis.
Maar wat te doen als bij hotel of camping gevraagd wordt het paspoort af te geven?

Er is maar één antwoord, doe het niet!!!
Laat ook geen kopie van uw paspoort maken.

In het paspoort staan al de noodzakelijke gegevens om iemands identiteit over te nemen, waarmee men toegang kan verkrijgen tot bankgegevens, gemeentelijke administratie, sociale dienst en ga zo maar verder. De gevolgen kunnen rampzalig zijn en van dat ene moment van onbedachtzaamheid kan men dan lang spijt hebben.

Leningen of telefoonabonnementen zijn afgesloten, uw bankrekening is leeggehaald, uw uitkering is naar een ander rekening nummer overgemaakt, enz. En zie dat maar weer recht te zetten als u weer thuis bent.

Onlangs (10 juni 2016) heeft Minister Plasterk nog opgeroepen dat het hotelwezen moest stoppen met het in bewaring nemen van de paspoorten van hun clientèle. Helaas is dit slechts een oproep en heeft het weinig kracht, zeker niet in het buitenland. Het blijft daarom uw eigen zaak om niet in te gaan op het afgeven van uw paspoort.

Sterker nog, het is uw plicht. In het paspoort staat immers duidelijk dat:

Dit paspoort is eigendom van de Staat Der Nederlanden.
De houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren
Het mag slechts ter beschikking van een derde worden
gesteld, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat’

Het paspoort is niet uw eigendom. U bent slechts ‘houder’ van het paspoort. Als u het paspoort aanwendt voor andere zaken dan de overheid bedoeld heeft, kunt u zelfs stafbaar worden gesteld (Wetboek van Strafrecht, Artikel 323a)

In Nederland bestaat geen wettelijke verplichting om uw paspoort af te geven tenzij aan een bevoegd ambtenaar van de overheid (Politie, Douane of ambtenaar Burgerlijke Stand in het Gemeentehuis). In het buitenland kunt u het beste vragen om de wettelijke verplichting aan te tonen als men u vraagt om uw paspoort af te geven.

Maar waarom wil men zo graag dat u uw paspoort afgeeft? 
In veel landen (ook in Nederland, Wetboek van Strafrecht, Artikel 438) bestaat een wettelijke verplichting om de identiteit van de reiziger vast te stellen (maar niet om het identiteitsbewijs in te nemen).
Daarnaast speelt zekerheidstelling mee. Bij wangedrag of het niet betalen van rekeningen heeft men een middel achter de hand om u op andere gedachten te brengen.

Wat te doen als men volhard in de eis om uw paspoort af te geven? Om te beginnen kunt u voorzorgsmaatregelen nemen.

    • Indien u gaat kamperen kunt u bij de ANWB voor een klein bedrag een kampeercarnet aanschaffen. Dit carnet zal bij vrijwel elke camping in Europa (let op voor een aantal landen geldt dit carnet niet) en vaak ook daarbuiten als onderpand worden geaccepteerd.
    • Voor overige zaken kunt u van te voren een kopie van uw paspoort maken. Maak een kopie, streep het Burger Service Nummer (BSN-nummer) door (dat staat op twee plaatsen, ook tussen alle lettertjes en cijfers onderin) en maak hier nogmaals, één of meer, kopieën van. Als u naar uw paspoort wordt gevraagd, kunt u dat tonen en slechts de kopie afgeven.

Als bovenstaande niet werkt kunt u:

    • Van te voren betalen
    • Een borg stellen
    • De politie erbij roepen. Deze zal uw identiteit controleren en vaststellen, waarna het hotel of camping geen reden meer heeft om uw paspoort in te nemen.

Ook het afgeven van uw creditcard is niet verstandig. Bij thuiskomst (of later) zou u allerlei onverwachte afboekingen kunnen tegenkomen.

 

Let op: Als u in het buitenland uw paspoort heeft afgegeven en u veroorzaakt een (ernstig) ongeval, zal de politie om uw paspoort vragen. Bij afgifte kunt u dat niet tonen. Een nachtje in de politiecel is dan zo geregeld…..

 

KopieID App van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een app beschikbaar gesteld voor de iPhone en Android toestellen waarmee je gemakkelijk en veilig een kopie van je identiteitsbewijs kunt maken. Na het maken van een foto kan je gemakkelijk het BSN nummer doorstrepen en een watermerk aanbrengen waarin u kunt aangeven voor wie de kopie bestemd is en waarvoor de kopie nodig is.