Particulier onderzoek

gooisch recherchebureau particulier onderzoek

Afpersing

Afpersing kent vele vormen. Meestal heeft iemand kennis van een onverkwikkelijke gebeurtenis welke de afperser dreigt te publiceren in ruil voor diensten of geld. Deze gebeurtenis naar buiten brengen is vaak niet de eerste optie, u wilt dit discreet oplossen en weten wie de afperser is. Met deze kennis kunt u de afperser mogelijk weerhouden van zijn acties of de Politie inschakelen.

Alimentatie

De hoogte van de vastgestelde alimentatie kan wijzigen door een verandering in de persoonlijke situatie van de ex-partner. Bijvoorbeeld als de inkomenspositie of levenssituatie van de ex-partner is veranderd De ex-partner kan meer zijn gaan verdienen dan op het moment dat de alimentatie werd vastgesteld of  inmiddels een nieuwe partner hebben  met wie hij/zij is gaan samenwonen. Het gebeurt regelmatig  dat deze wijzigingen niet worden  gemeld omdat dan het recht op alimentatie stopt of de alimentatie wordt verlaagd.

Het voor de rechter aantonen dat uw ex-partner samenwoont, is niet eenvoudig. Het moet duidelijk zijn dat het om een duurzame verbintenis gaat. Een gezamenlijke vakantie of onregelmatig samenzijn valt daar niet onder.

Tijdens een alimentatieonderzoek volgt een privé detective de bewegingen van uw ex-partner en zijn/haar nieuwe partner over een langere periode om het leefpatroon vast te leggen.

De bevindingen uit een dergelijk onderzoek leiden vaak tot een aanpassing van de plicht tot het betalen van alimentatie.

Burenruzie

De buren veroorzaken overlast en niemand die u gelooft. De betrokken buren ontkennen glashard. Dat wordt anders als u ons inschakelt. U ontvangt een objectieve rapportage welke zo nodig in gerechtelijke procedures gebruikt kan worden als wettig bewijsmateriaal.

Loverboys

Uw dochter heeft een nieuw vriendje maar alles gebeurt in het geheim. Nu hoeven pubers niet alles te vertellen thuis maar u heeft er een slecht gevoel bij, ook omdat u (vanuit haar vriendenkring) verontrustende signalen binnenkrijgt. Het vriendje wil zich niet voorstellen, uw dochter gaat op de meest vreemde tijden de straat op, een vermoeden van drugsgebruik, de communicatie met uw dochter gaat steeds stroever, iedere opmerking wordt als zware kritiek opgevat.

Hoe komt u hier uit? Uw dochter leeft op een wolk en ziet niet (wil niet zien) hoe zij bespeeld wordt. Met de Valkenburgse zedenzaak nog vers in het geheugen kunt u beter niet te lang afwachten.

Wij kunnen advies geven hoe de communicatie op gang te houden en intussen ieder stukje (vrijgegeven) informatie onderzoeken.
Als wij voldoende bewijs hebben gevonden dat uw dochter wordt misbruikt is zij misschien tot rede te brengen. Hopelijk bent u op tijd en zijn nog geen strafbare feiten gepleegd.

Onopgeloste zaken

U bent het slachtoffer van een misdrijf. De Politie zit op een dood spoor of geeft geen prioriteit aan het onderzoek. Wij kunnen er net zo veel aandacht aan besteden als u zelf wilt.

Stalking

Wordt iemand fysiek op straat of via de computer opzettelijk en structureel lastig gevallen waardoor de persoon zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast dan is er sprake van stalking. Voordat tot actie kan worden overgegaan is het verstandig eerst een dossier op te bouwen door een onafhankelijk persoon. Wij kunnen dat voor u verzorgen.