Verhuurders terreur

thermometerklokje

Het conflict

Het gaat hier om een conflict tussen de huurder (mijn cliënt) en de verhuurder van een woning.

Deze woning van cliënt ligt boven een bedrijfsruimte. De woning en de bedrijfsruimte zijn gevestigd in één vrijstaand pand. Er zijn geen andere ruimtes in het pand aanwezig.

Het pand was eigendom van een stichting waar voorheen de huurder en de echtgenote van de verhuurder bestuurders van waren (gezamenlijk bevoegd).
Door misbruik te maken van een volmacht, die tijdens ziekte was afgegeven, wist de verhuurder volledige zeggenschap over de stichting te verkrijgen.

Nadat de volledige zeggenschap was verkregen probeerde de verhuurder het pand met woning en bedrijfsruimte te verkopen en op deze manier de opbrengst in eigen zak te steken. Voor een maximale opbrengst moest mijn cliënt dan wel de woning ontruimen.
Saillant detail is nog dat de woning en bedrijfsruimte lang geleden door mijn cliënt met eigen handen waren gebouwd.

Huurcontract

Gelukkig was er een huurcontract tussen mijn cliënt en de stichting zodat hij huurbescherming genoot en niet zomaar uit het huis kon worden gezet.
Het was een all-in huurcontract. Dat wil zeggen dat met de huur ook gas, licht, water en onderhoud was inbegrepen.

Het kan niet anders dan dat er spanningen ontstonden tussen huurder (cliënt) en verhuurder. Mijn cliënt was niet van plan de woning te verlaten en de verhuurder deed er alles aan om het woongenot te bederven. Zo werd er geen onderhoud uitgevoerd bij een lekkend dak, werden rotte kozijnen niet vervangen en werd de electra-, gas- en water rekening niet betaald.

Omdat mijn cliënt wel eens met vakantie wilde maar een sterk vermoeden had dat de verhuurder – vanwege de lang lopende pesterijen en meerdere incidenten – niet stil zou blijven zitten tijdens zijn vakantie, heeft huurder het Gooisch Recherchebureau ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden.

Van te voren heeft een rechercheur van het Gooisch Recherchebureau de situatie van de bedrijfsruimte en de woning fotografisch vastgelegd. Van elk detail werd een foto gemaakt. En daarna was het afwachten.

Wederrechtelijk betreden woning

En ja hoor. Cliënt had enkele bevriende buren gevraagd te bellen als zij iets ongewoons rond de woning zouden zien. Binnen een week nadat cliënt op vakantie was gegaan kwam een telefoontje binnen dat er mensen rond het gebouw waren gezien.

Een rechercheur ging onmiddellijk op pad om te zien wat er aan de hand was. Daar aangekomen, zag hij dat er een aantal personen in de bedrijfsruimte waren. Hij maakte foto’s om de identiteit van de aanwezigen vast te leggen. Ook van de auto waarmee deze personen waren gekomen werd een foto gemaakt. Zo konden alle aanwezigen later worden geïdentificeerd.

Direct nadat men was vertrokken is de rechercheur naar het gebouw gegaan om wederom alle details fotografisch vast te leggen. Opvallend was de aanwezigheid van een elektronische thermometer in de bedrijfsruimte. Deze stond er eerst niet. De thermometer gaf de temperatuur, de tijd en datum aan. Hier is van buiten af  een close-up foto van gemaakt.

Container voor de deur

Gelukkig had cliënt geregeld dat zijn brievenbus regelmatig zou worden geleegd om te zien of belangrijke post was komen. Niet lang daarna ontving mijn cliënt een brief van de verhuurder.  Hierin werd gemeld dat was geconstateerd dat de woning niet werd bewoond en dat over twee weken een container zou worden geplaatst om de achtergebleven inboedel te verwijderen.

Dit alles terwijl de verhuurder wist dat cliënt 2 maanden op vakantie zou zijn. Hij hoopte het huis leeg te hebben voordat cliënt terug zou zijn  van vakantie.

Kort geding

Na het zien van deze brief heeft de advocaat die aan het Gooisch Recherchebureau is verbonden in opdracht van mijn cliënt een kort geding aangespannen om de actie van de verhuurder te verhinderen.

Als reactie op de dagvaarding voerde de advocaat van de verhuurder aan dat verhuurder in verband met de vorst bang was dat de huurder de leidingen niet had afgetapt en zo schade aan de woning zou kunnen ontstaan door bevriezing. Nu mag een verhuurder (of wie dan ook) niet zomaar een woning betreden, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. De advocaat van de verhuurder vond genoemde reden genoeg om de woning binnen te gaan.

De verhuurder was namelijk in de bedrijfsruimte geweest waar hij had geconstateerd dat de temperatuur 4,1 graden onder het vriespunt lag. Vervolgens had verhuurder zich toegang tot de woning verschaft om de situatie daar op te nemen. De advocaat van de verhuurder stelde dat er weinig meubilair in de woning stond en beriep zich bij de rechter op het feit dat mijn cliënt de woning had verlaten en dat huurder zich niet als goed huisvader had gedragen. Verhuurder eiste dan ook dat de rechter bevel zou geven de woning te ontruimen.
Het standpunt van de advocaat van verhuurder werd kracht bij gezet door fotomateriaal waarop te zien was dat alleen nog restanten meubilair in de woonruimte aanwezig waren en een foto van een elektronische thermometer waar de temperatuur van -4,1 graad op stond met datum en tijd.

Inbreng bewijsmateriaal Gooisch Recherchebureau

Helaas voor verhuurder had het Gooisch Recherchebureau ook fotomateriaal.
De rechercheur had een foto van de zelfde thermometer gemaakt en daar stond een temperatuur van 6,4 graden boven nul op. De tijd op de thermometer van de rechercheur was 10 minuten nadat de foto van de verhuurder was gemaakt !!! In 10 minuten tijd was de temperatuur met wel 10,5 graden gestegen !!!!
Dit riekte naar vervalsing.
Ook de foto’s van binnen in de woning waren vervalst. De verhuurder had zorgvuldig alle tafels, stoelen en bedden uit het zicht van zijn foto’s verplaatst om te doen lijken dat de woning verlaten was.

Daarnaast was de advocaat van verhuurder erg onzorgvuldig geweest. Een uitdraai van de temperatuurhistorie van het KNMI in De Bilt liet zien dat het al drie weken niet had gevroren !!!

Uitspraak Rechter

De advocaat van mijn cliënt heeft het foto materiaal van het Gooisch Recherchebureau  ingebracht. De rechter heeft zich tijdens het kort geding over de zaak gebogen.

Tijdens de zitting was de rechter de advocaat van verhuurder zo afgevallen vanwege het inbrengen van vervalst bewijsmateriaal dat deze een hoofd als een biet kreeg. Dat was wel grappig om te zien.
Het mag duidelijk zijn dat de verhuurder in het ongelijk werd gesteld en de woning niet mocht ontruimen. De verhuurder werd veroordeeld om alle proceskosten, inclusief de werkelijke kosten van de advocaat van mijn cliënt, te betalen.

Dit relaas is met uitdrukkelijke toestemming van cliënt gepubliceerd.