Interne diefstal

gooisch recherchebureau diefstal

Ook u kunt in uw bedrijf te maken krijgen met fraude en/of diefstal door personeel. De daardoor ontstane schade kan hoog oplopen.
Meestal ontstaan aanwijzingen voor interne diefstal na een inventarisatieronde. Er zijn minder goederen en bedrijfseigendommen aanwezig dan volgens de boekhouding mocht worden verwacht. Waar is dat verschil gebleven en wie is daarvoor verantwoordelijk?
Vaak worden deze verschillen afgeschreven onder ‘derving’, maar is dat terecht?

Werknemers die goederen uit het magazijn meenemen voor eigen gebruik, bonnetjes die niet worden meegegeven maar later als de chef er niet is als retour worden gemeld waarna het bedrag uit de kas verdwijnt, spookfacturen die worden betaald, en ga zo maar door.

Bewijs verzamelen is geen gemakkelijke opgave. Door observatie en/of gericht cameratoezicht is het mogelijk de fraudeur en/of dief op het spoor te komen.