Advocaat-ondersteuning

gooisch recherchebureau advocaat

Bewijsmateriaal

De rechtszaak loopt niet helemaal volgens plan. De tegenpartij weet twijfel te zaaien waardoor een hoger beroep noodzakelijk is om alsnog uw recht te krijgen. Alleen moeten er dan wel nieuwe feiten worden aangedragen om de stellingen van de tegenpartij te ontkrachten.
Dan is het tijd om een recherchebureau in te schakelen om deze feiten te achterhalen.

In samenwerking met de advocaat zal dan worden bepaald hoe deze zaak het beste aan te pakken waarna het recherchebureau de benodigde informatie zal verzamelen.